Archiwum tematu: Niesiołowski

W Tarnowie powstał honorowy konsulat Ukrainy

W Tarnowie powstał honorowy konsulat Ukrainy

Rok temu minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin ogłosił „optymizację pracy resortu”, likwidując dziewięć konsulatów za granicą. Ale nie w Polsce. Pojawiła się właśnie kolejna ukraińska placówka dyplomatyczna. O uruchomieniu…

„Niech Litwa odda Połągę Łotwie”. To może już lepiej Polsce…

„Niech Litwa odda Połągę Łotwie”. To może już lepiej Polsce…

Na łotewskim portalu inicjatyw społecznych zbierane są podpisy pod petycją o zwrot Połągi Łotwie. Akcję zainicjował aktywista Stowarzyszenia Przeciwko Nazizmowi Jānis Kuzin. Podpisy pod petycją są zbierane na łotewskim portalu…

LACHOWICZE

LACHOWICZE

Dzisiejsze Lachowicze są niewielkim miastem położonym w obwodzie brzeskim. Nazwa tej miejscowości pochodzi od staroruskiego określenia Polaków – Lachów. Ciekawie, że mimo wojen i deportacji, Polacy i katolicy do tej…

Nadniemeński Jabłonów

Nadniemeński Jabłonów

W roku 1974 jako młody nauczyciel rozpocząłem pracę na stanowisku dyrektora szkoły jabłonowskiej. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego szkoła nosi taką nazwę, gdyż wokół były wioski Szczeczyce, Kuczyce, Ułazy, ale Jabłonowa…

Uniwersytet Stefana Batorego

Uniwersytet Stefana Batorego

Myśl o wskrzeszeniu Uniwersytetu Wileńskiego pojawiła się wśród inteligencji wileńskiej jeszcze przed pierwszą wojną światową. W 1913 roku zwołano zjazd przedstawicieli zarządów miejskich, na którym uchwalono, aby się domagać u…

2 października w Historii Kresów

2 października w Historii Kresów

1413 – w Horodle zawarto unię potwierdzającą ścisły związek Litwy z Polską, zrównanie szlachty obu krajów, wspólną politykę, sejmy, zjazdy, urzędy wojewodów i kasztelanów.…

12 czerwca w Historii Kresów

12 czerwca w Historii Kresów

1611 – w nocy z 12 na 13 czerwca polska armia ruszyła do ostatecznego szturmu na oblegany od 20 miesięcy potężny Smoleńsk, zdobywając go następnego dnia po krwawej walce.…

Litwini likwidują polski Uniwersytet w Wilnie

Litwini likwidują polski Uniwersytet w Wilnie

15 grudnia 1939 r., półtora miesiąca po przejęciu od sowietów kontroli nad Wilnem, litewskie władze zlikwidowały polski Uniwersytet Wileński. Trzecią najstarszą uczelnię na ziemiach polskich zastąpiono szkołą litewską.…