Archiwum tematu: Modrzejewska

2 października w Historii Kresów

2 października w Historii Kresów

1413 – w Horodle zawarto unię potwierdzającą ścisły związek Litwy z Polską, zrównanie szlachty obu krajów, wspólną politykę, sejmy, zjazdy, urzędy wojewodów i kasztelanów.…

7 maja w Historii Kresów

7 maja w Historii Kresów

1920 – wojska polskie w czasie trwającej wojny polsko-bolszewickiej zdobyły Kijów. Był to największy triumf polskiego oręża od czasów bitew pod Kircholmem i Chocimiem.…

8 kwietnia w Historii Kresów

8 kwietnia w Historii Kresów

1909 – zmarła Helena Modrzejewska – aktorka uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet swojej epoki. Na dużej scenie debiutowała we Lwowie, występowała też w innych kresowych teatrach.…