Archiwum tematu: Jabłonowski

W d. Psarach zawaliła się część bramy pałacu Jabłonowskich

W d. Psarach zawaliła się część bramy pałacu Jabłonowskich

Niewielkie galicyjskie miasteczko Priozerne (dawn. Psary), leżące 6 km od trasy Lwów – Iwano-Frankiwsk (dawn. Stanisławów) w rejonie rohatyńskim, znane jest z drewnianej cerkwi z 1793 roku pw. Przemienienia Pańskiego.…

Jeden przeciwko stu, czyli jak nasi bronili kraju przed Tatarami

Jeden przeciwko stu, czyli jak nasi bronili kraju przed Tatarami

Wśród kilku bitew znanych jako „polskie Termopile” starcie pod Hodowem zajmuje bez wątpienia czołowe miejsce. 321 lat temu, 11 czerwca 1694 roku w okolicy wsi Hodów 400 naszych rodaków przeciwstawiło się…

Osadnictwo polskie na Podolu

Osadnictwo polskie na Podolu

Polacy przybywający na Ruś, początkowo głównie kupcy i rzemieślnicy, kierowali się do miast, które otrzymały prawo magdeburskie. Różnorodną ludność od samego początku miał Kamieniec Podolski. Część rycerstwa polskiego podążała tutaj…

Nadniemeński Jabłonów

Nadniemeński Jabłonów

W roku 1974 jako młody nauczyciel rozpocząłem pracę na stanowisku dyrektora szkoły jabłonowskiej. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego szkoła nosi taką nazwę, gdyż wokół były wioski Szczeczyce, Kuczyce, Ułazy, ale Jabłonowa…

Mariampol – miasto pojednania

Mariampol – miasto pojednania

W Mariampolu pod Stanisławowem – dzisiejszym Iwano-Frankiwskiem – od kilku lat stoi pomnik polsko- ukraińskiego pojednania. Zbudowali go wspólnie Polacy i Ukraińcy. Dawni i obecni mieszkańcy tego miasteczka. Za wzorzec…

Szukam Jabłonowskich z Równego i okolic oraz Dymitra Jakowlew

Szukam Jabłonowskich z Równego i okolic oraz Dymitra Jakowlew

Szukam informacji o rodzinie: Edmunda Jabłonowskiego (1835 – 1910 ) i Joanny Jabłonowskiej z domu Wigura mieszkali w Równem, interesuje mnie też historia Stanisława Jabłonowskiego s. Edmunda i jego żony…

6 października w Historii Kresów

6 października w Historii Kresów

1672 – Turcy w zamian za wielki okup zakończyli 17-dniowe oblężenie Lwowa. Wcześniej 1500-osobowa polska załoga odparła ataki 50-tysięcznej armii kozacko-tureckiej.…

22 września w Historii Kresów

22 września w Historii Kresów

1939 – po ponad dwudniowej bohaterskiej obronie Grodno zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. Wziętych do niewoli polskich obrońców sowieci wymordowali.…

Lwów. „Miasto – żołnierz”

Lwów. „Miasto – żołnierz”

22 listopada 1920 roku marszałek Józef Piłsudski, odznaczając Lwów orderem Virtuti Militari, nazwał miasto „zbiorowym żołnierzem”. Dla ludzi, którzy znali przeszłość miasta, było zrozumiałe dlaczego komendant takiego porównania. Przyszłość potwierdziła,…

3 kwietnia w Historii Kresów

3 kwietnia w Historii Kresów

1940 – początek Zbrodni Katyńskiej. Sowieci rozpoczęli masowy mord na polskich jeńcach z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Do Katynia ruszył pierwszy transport z Kozielska.…