Archiwum tematu: Druck

Polacy z Białorusi pamiętają o Kuropatach

Polacy z Białorusi pamiętają o Kuropatach

Jak co roku, na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, Polacy z całej Białorusi wraz z pracującymi tam dyplomatami odwiedzają miejsca wiecznego spoczynku naszych rodaków. W minioną sobotę delegacja na czele z…

Orlęta grodzieńskie

Orlęta grodzieńskie

Pod pretekstem ochrony mieszkających w II RP Ukraińców i Białorusinów, a naprawdę zgodnie z układem Ribbentrop-Mołotow, 17 września Armia Czerwona uderzyła na Polskę łamiąc pakt o nieagresji. Wiadomość o agresji była zaskoczeniem…

Do „stolicy przemytników” z oficerem KOP

Do „stolicy przemytników” z oficerem KOP

Zwiedzając dawne polsko-sowieckie pogranicze w okolicach Zasławia-Rakowa, można czasem spotkać grupkę turystów prowadzoną przez niezwykłego przewodnika. Jest ubrany w mundur oficera KOP lub sowieckiego pogranicznika. To znany białoruski historyk i…

Podróże nad dawną granicę. Raków

Podróże nad dawną granicę. Raków

Wołożyn, Raków, Zasław, Dzierżyńsk – są to obecnie prowincjonalne miasteczka białoruskie położone w obwodzie mińskim. Jednak w międzywojniu tu właśnie przebiegała strzeżona przez polskich i sowieckich pograniczników granica między II…

Polacy ze wszystkich zakątków Białorusi spotkali się nad Niemnem

Polacy ze wszystkich zakątków Białorusi spotkali się nad Niemnem

Polacy z Grodna, Mińska, Brześcia, Wołkowyska i Szczuczyna – największych oddziałów Związku Polaków na Białorusi – spotkali się w niedzielę, 31 maja, nad malowniczym brzegiem Niemna we wsi Miniewicze, aby…

Wycieczka wzdłuż „granicy ryskiej”. Od Zasławia do Rakowa

Wycieczka wzdłuż „granicy ryskiej”. Od Zasławia do Rakowa

Wraz z portalem belaruspartisan.org udajemy się na wycieczkę szlakiem „granicy ryskiej”, czyli po dawnym polsko – sowieckim pograniczu. Przewodnikiem jest znany białoruski historyk Igor Mielnikow. Uczestnicy ekskursji odwiedzili miejsca i obiekty związane…

Oj, piękne miasteczko było!

Oj, piękne miasteczko było!

Od „wyzwoleńczego marszu Armii Czerwonej na Zachodnią Białoruś” minęło prawie 75 lat. Przychodzą nowe pokolenia, a w świadomości Białorusinów wciąż istnieje podział na Zachodnią i Wschodnią Białoruś i prawdopodobnie będzie…

Podróż śladami królów

Podróż śladami królów

Białoruś – serce Europy, zielony kraj jezior i lasów. Historia jest tu związana z takimi znanymi postaciami jak pisarka Eliza Orzeszkowa, poeta Adam Mickiewicz, królowie Stefan Batory, Stanisław August Poniatowski,…

22 września w Historii Kresów

22 września w Historii Kresów

1939 – po ponad dwudniowej bohaterskiej obronie Grodno zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. Wziętych do niewoli polskich obrońców sowieci wymordowali.…