Archiwum tematu: Czarnyszewicz Florian

Wicik Żywica

Wicik Żywica

Nie było w XX wieku większego mistrza powieści kresowej niż Florian Czarnyszewicz. Potwierdzi to każdy kto czytał „Nadberezyńców”. Niestety, pech autora polegał na tym, że pisał o Polakach na ziemiach,…

Chłopcy z Nowoszyszek

Chłopcy z Nowoszyszek

Podobnie jak „Nadberezyńców”, również tę książkę Czarnyszewicza czyta się przyjemnie. Nadzieje na Polskę nad Berezyną spełnić się nie mogły. Żywioł polski był tam w mniejszości. Pod naporem lipcowej ofensywy bolszewickiej…

Nadberezyńcy. Powieść w 3 tomach osnuta na tle prawdziwych wydarzeń

Nadberezyńcy. Powieść w 3 tomach osnuta na tle prawdziwych wydarzeń

Zakwestionować wartość „Nadberezyńców” Czarnyszewicza to jak zakwestionować „Nad Niemnem” albo „Chłopów”. Tylko się człowiek ośmieszy. To przecież swoista Biblia dawnych Kresów i to nie tych przedwojennych, ale tych najdalszych…