Zabytkowy Highgate Cemetery to jedna z najważniejszych nekropolii Londynu. Wśród ok. 170 tys. pochowanych tam osób są m.in. niemiecki filozof Karol Marks, angielski filozof i socjolog Spencer, fizyk i chemik Michael Faraday, rodzina pisarza Charlesa Dickensa, George Michael czy manager zespołu Sex Pistols Malcolm McLaren.


Oprac. MaH, Niezalezna.pl

fot. Rob C. Croes (ANEFO) GaHetNa (Nationaal Archief NL) 933-9889