Obława augustowska – zbrodnia doskonała?

W lipcu 1945 r. na terenie Polski północno-wschodniej (powiaty: suwalski, augustowski i północna część sokólskiego), a także na przyległych do granicy obszarach republik litewskiej i białoruskiej przeprowadzono największą akcję przeciwpartyzancką, nieporównywalną z działaniami podejmowanymi zarówno w latach II wojny światowej, jak i po 1945 r. W tym czasie dokonywano różnych akcji pacyfikacyjnych, skierowanych przeciwko partyzantce … Czytaj dalej Obława augustowska – zbrodnia doskonała?