900 dni blokady Leningradu

Grupę Armii „Północ” feldmarszałka Wilhelma von Leeba tworzyła 4. Grupa Pancerna gen. Ericha Hoepnera, 16. Armia gen. Ernsta Buscha i 18. Armia gen. Georga von Küchlera. Wspierała ją I Flota Powietrzna Luftwaffe (830 samolotów, w tym 203 myśliwce i 271 bombowców). Siły te współdziałały z 9. Armią Polową i XXXIX Korpusem z 3. Grupy Pancernej … Czytaj dalej 900 dni blokady Leningradu