Według CKW, najwyższa frekwencję odnotowano w obwodzie mohylewskim –  77,63%, witebskim – 76,32%, homelskim- 74,18%, mińskim – 71,9%, grodzieńskim – 72,36%, brzeskim – 69,33% , w Mińsku – najniższą – 58,76%.] Ogółem uprawnionych do głosowania było 6,9 mln obywateli.

O 110 miejsc w Izbie Reprezentantów ubiegało się 513 kandydatów, w tym niemal 200 przedstawicieli opozycji. jest wybierana na 4 lata w wyborach jednomandatowych.


Portal naviny.by przekazał komunikat niezależnej kampanii „ wyboru”, która zarejestrowała 608 przypadków nieprawidłowości, w większości polegających na fałszowaniu frekwencji (zawyżaniu liczb głosujących), ograniczaniu praw niezależnych obserwatorów, usuwaniu ich z lokali wyborczych i pozbawianiu akredytacji (takich przypadków odnotowano 27).

ba/naviny.by