Biblioteka Kresowa

Wicik Żywica

Wicik Żywica

Nie było w XX wieku większego mistrza powieści kresowej niż Florian Czarnyszewicz. Potwierdzi to każdy kto czytał „Nadberezyńców”. Niestety, pech autora polegał na tym, że…

Montaż

Montaż

Ta trochę zapomniana już powieść szpiegowska rosyjskiego emigranta Władimira Wołkowa sprzed ponad 30 lat jest dziś w Polsce aktualna jak nigdy i będzie aktualna zawsze,…

W lwowskiej Armii Krajowej

W lwowskiej Armii Krajowej

W „Archipelagu Gułag” na stronie 239 Aleksander Sołżenicyn napisał: „I zrozumiałem, co to jest polska duma – i na czym polegał sekret polskich powstań, tak…

Chłopcy z Nowoszyszek

Chłopcy z Nowoszyszek

Podobnie jak „Nadberezyńców”, również tę książkę Czarnyszewicza czyta się przyjemnie. Nadzieje na Polskę nad Berezyną spełnić się nie mogły. Żywioł polski był tam w mniejszości.…

Skrwawione ziemie – Europa między Hitlerem a Stalinem

Skrwawione ziemie – Europa między Hitlerem a Stalinem

Opracowanie Timothy Snydera to cenne studium na temat dwóch ideologii socjalistycznych – komunistycznej w ZSRR i faszystowskiej w Niemczech oraz ich wzajemnych relacji, których konsekwencją…

7 pigułek Lucyfera

7 pigułek Lucyfera

Nie najlepsza to z książek Piaseckiego, a w zasadzie – jak dla mnie – najsłabsza, choć pomysł ciekawy, niczym z Bułhakowa, a to i z…

Wołyń

Wołyń

Tym razem autor wspaniałej serii przewodników po Kresach Wschodnich zaprasza nas na część Wołynia, która znajdowała się niegdyś w granicach II Rzeczypospolitej. Dziś są to…

Szkice kojdanowskie

Szkice kojdanowskie

Naukowo – popularyzatorskie opracowania pana Zdzisława Juliana Winnickiego odkrywają przed nami zapomniane karty naszej kresowej historii. Autor robi to z dużą swadą, a jednocześnie precyzyjnie…