Tekst napisany przez Janek

Prace porządkowe na mogile żołnierzy WP w Horpinie

Prace porządkowe na mogile żołnierzy WP w Horpinie

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Fundacja Wolność i Demokracja sprawuje opiekę nad ośmioma kwaterami i cmentarzami wojennymi WP na Ukrainie. Wśród nich znajduje się mogiła żołnierzy…

Kurier Galicyjski 8/2017

Kurier Galicyjski 8/2017

Wystawa o XIX-wiecznych Kresach w Warszawie

Wystawa o XIX-wiecznych Kresach w Warszawie

Fundacja Wolność i Demokracja ma przyjemność zaprosić wszystkich do zapoznania się z wystawą pod tytułem „Wiek pary, elektryczności i ekonomii. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i przemian…

Słowo Życia 9/2017

Słowo Życia 9/2017

Słowo Życia 8/2017

Słowo Życia 8/2017

Dziennik Kijowski 8/2017

Dziennik Kijowski 8/2017

Monitor Wołyński 8/2017

Monitor Wołyński 8/2017

Słowo Życia 7/2017

Słowo Życia 7/2017

Monitor Wołyński 7/2017

Monitor Wołyński 7/2017

Dziennik Kijowski 7/2017

Dziennik Kijowski 7/2017

Kurier Galicyjski 6-7/2017

Kurier Galicyjski 6-7/2017

Słowo Życia 6/2017

Słowo Życia 6/2017